• Bizi Arayın: 444 10 60
  • Cumhuriyet Mah. Gürpınar Yolu Cad, Şafak Sokak,E Blok No:1/1

Kalite Yönetim Sistemi

Hastanemiz Kalite Yönetim Birimi, Ulusal ve Uluslararası Kalite Standartlarına uygun olarak oluşturulmuş olup, Sağlıkta Kalite Standartları ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.
 

Kalite Yönetim Birimi olarak;

- Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

- Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,

- Öz değerlendirmeleri yönetmek,

- İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,

- Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,

- Hasta ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmek,

- Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dökümanların yönetimini sağlamak,

- Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,

- Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak faaliyetlerimiz arasındadır.