• Bizi Arayın: 444 10 60
  • Cumhuriyet Mah. Gürpınar Yolu Cad, Şafak Sokak,E Blok No:1/1

Nükleer Tıp

Nükleer Tıp

Nükleer Tıp Nedir?

Hastalıklara tanı konulması ya da sağaltım amacıyla ışınetkin (radyoaktif) izotopların kullanılmasını konu alan hekimlik dalıdır.

 

Nükleer Tıp Teşhis Koyarken Hangi Yöntemleri Kullanır?

Hastanemizde Nükleer Tıp Bölümü'nde SPECT Gama Kamera ve PET/BT sistemi bulunmaktadır. Ayaktan ve yatan hastalara sintigrafi ve PET/BT görüntüleme ile radyonüklit tedavi hizmetleri verilmektedir.

Tanısal Sintigrafik Görüntülemeler: Hastalıkların tanısına yönelik Ga-68 PSMA, Ga-68 DOTA, I-123 DatScan gibi özellikli çalışmalar dahil tüm sintigrafik işlemler yapılmaktadır. Görüntülemeler çoğunlukla işlem öncesi hasta hazırlığı gerektiğinden randevulu gerçekleştirilmektedir. Hazırlık gerekmiyorsa başvurulduğu gün işlem yapılmaktadır. Sonuçlar acil vakalarda aynı günde, acil olmayan vakalarda kısa sürede verilmektedir.

Poliklinik Hizmetleri: Radyonüklit tedavi alacak hastaların muayeneleri, tedavi kararlarının verilmesi ve ek incelemelerin yapılması; radyonüklit tedavi almış hastaların takibi; tanısal testler öncesi hastanın tıbbi ve radyasyon güvenliği açısından değerlendirilmesi hizmetlerini kapsamaktadır.

Tedavi Hizmetleri: Bölümümüzde Nükleer Düzenleme Kurumu’nun belirlediği radyoaktivite doz limitlerine kadar ayaktan radyonüklit tedavi hizmetleri uygulanmaktadır. Yüksek doz yataklı radyonüklit tedavi hizmetimiz ruhsatlandırma aşamasında olup en yakın zamanda başlayacaktır.