• Bizi Arayın: 444 10 60
  • Cumhuriyet Mah. Gürpınar Yolu Cad, Şafak Sokak,E Blok No:1/1

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümü Nedir?

Göğüs hastalıkları bölümü, akciğer ve solunum sisteminde oluşan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen ana bilim dalıdır. Astım, alerjik hastalıklar, bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, zatürre, tüberküloz, akciğer embolisi, kronik öksürük, akciğer kanseri, uyku sırasında oluşan solunum bozuklukları, sigara bağımlılığına bağlı olarak gelişen hastalıklar gibi pek çok rahatsızlık ile ilgilenen bölüm hekimleri, multidisipliner yaklaşım ile çalışarak, tedavi düzenler. 

 

Göğüs Hastalıkları Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

- Bronşit, bronşiolit, trakeit, pnömoni (zatürre) gibi alt solunum yolu ve akciğer enfeksiyonları

- Astım ve alerjik hastalıklar

- Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

- COVID-19 ve bağlı hastalıklar

- Tüberküloz (verem hastalığı)

- Akciğer kanseri ve akciğerin iyi huylu tümörleri, akciğer nodülleri

- Pulmoner tromboemboli

- Pulmoner Hipertansiyon

- Silikozis, asbestozis gibi mesleki akciğer hastalıkları

- İnterstisyel akciğer hastalıkları

- Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS)

- Plevral efüzyon, plörit gibi plevra (akciğer zarı) hastalıkları

 

Hangi Belirtilerde Göğüs Hastalıklarına Müracaat Etmek Gerekir?

- Nefes darlığı

- İnatçı öksürük

- Sık balgam çıkarma veya kanlı balgam

- Göğüs ağrısı

- Eforla ortaya çıkan nefes darlığı

- Beklenmedik kilo kaybı

 

Göğüs Hastalıkları Bölümü Hangi Tedavileri Uygular?

- Solunum Fonksiyon Testi: Akciğerin hava kapasitesi ve solunum fizyolojisine yönelik sayısal verilerin elde edilmesine olanak veren solunum fonksiyon testi (SFT) Göğüs Hastalıkları Bölümü tarafından yapılan incelemelerin başında gelir.

- PPD Testi: Tüberküloz enfeksiyonuna yönelik tarama testi olarak uygulanan PPD testi, cilt altına bırakılan tüberkülin maddesine karşı vücudun verdiği iltihabi yanıtın şiddetini gösterir.

- Bronkoskopi: Alt solunum yollarının doğrudan kamera içeren bir ekipman yardımıyla görüntülenmesi işlemine bronkoskopi adı verilir. Hekim ekipman vasıtasıyla soluk borusu, bronşlar ve bronşlara ait dalları doğrudan inceleyebilir; tanıya yönelik biyopsi gibi işlemleri gerçekleştirebilir; lavaş uygulaması gibi tanı ve tedavi açısından yararlı uygulamalarda bulunabilir.

- Torasentez: Özellikle akciğere ait zarlar arasında (plevra zarları) normalden fazla miktarda sıvı birikmesi halinde, bu sıvının boşaltılmasına yönelik yapılan girişimsel işlemler Torasentez kapsamında değerlendirilir.

- Akciğer ve Plevra Biyopsileri: Akciğer veya plevra dokularında meydana gelen bazı hastalıkların tanısının konulmasında patolojik örneklemenin yapılması elzemdir. Buna yönelik cilt üzerinden (perkütan–transtorasik) veya bronkoskopi ile dokulardan biyopsi alınabilir.

- Polisomnografi: Uyku esnasında solunumun geçici durması ile izlenen uyku apnesi sendromlarında tanının konulması için hastanın hastanede uyku esnasında izlenmesi esasına dayanan Polisomnografi tetkiki Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından değerlendirilebilir.