• Bizi Arayın: 444 10 60
  • Cumhuriyet Mah. Gürpınar Yolu Cad, Şafak Sokak,E Blok No:1/1

Dr. Öğr. Üyesi Ali DAYİ

Psikiyatrist Dr. Ali DAYİ 1999-2005 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamladı. 2008-2013 yılları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı’nda psikiyatri asistanı olarak görev yaptı. Asistanlık süresince psikodinamik psikoterapiler, bilişsel davranışçı terapiler ve çift terapileri eğitimlerini aldı. 2013 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayarak psikiyatri uzmanı oldu. 2013- 2015 yılları arasında Muş Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladı. 2015-2016 yılları arasında Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı. 2018 yılında Türkiye Psikiyatri Derneği’nin ‘Destekletici Psikoterapi Uygulayıcı Sertifika’ eğitimini tamamlayıp, destekleyici psikoterapi uygulayıcısı unvanını aldı.
2016 yılından bu yana Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümünün Lisans Programlarında yetişkin psikopatolojisi, klinik psikoloji ve iletişim psikolojisi derslerini verdi.
Klinik pratiğinde destekleyici ve psikodinamik psikoterapi uygulamaları ile birlikte gerekli durumlarda ilaç tedavisi uygulamaktadır.

 - Destekleyici Psikoterapi Uygulayıcısı Sertifikası

 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Tıp Fakültesi

 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

 - Beykent Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi - Psikoloji

 - Beykent Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

- DAYİ, A, Dayı Ö. KURT, E, & YORGUNER, N.Optical Coherence Tomography Findings in Cannabis Users, Türk Psikiyatri Dergisi 2020 (Baskıda)

- Güneş Ezgi, DAYI ALİ, Çolak Mehmet, ŞİRELİ BİNGÖL ÖZLEM. Oyun Dönemindeki Çocukların Davranış Sorunları ile İzledikleri Çizgi Filmler Arasındaki İlişki, Klinik Psikiyatri Dergisi (2020) (Baskıda)

- Dayı A, Güleç G, Mutlu F. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı, Düşünen Adam The Journal of Pychiatry and Neurological Sciences 2015;28:309-318

- Yenilmez Ç, Güleç G, Büyükkınacı A, Dayi, Turgut H, Tekin Uludağ T, Akbaba S. Bir Üniverite hastanesinde yatarak tedavi gören hastalarda çoklu ilaç kullanımı: Geriye dönük bir çalışma, Düşünen Adam Psikiyatr ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25:43-50

- Dayi, A, Kahraman, S, Korkut, S.(2019). Elektronik Sigara Kullanıcılarının Sigaraya Yönelik Tutumları ve Günlük Kullanım Alışkanlıkları. Bağımlılık Dergisi, 20(1) 32-39.

 

Her Türlü Sorularınız İçin Uzman Doktorumuzla Sohbet Edin