• Bizi Arayın: 444 10 60
  • Cumhuriyet Mah. Gürpınar Yolu Cad, Şafak Sokak,E Blok No:1/1

Acil Servis

Acil Servis

Beykent Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Bölümü 3. Basamak (Üst Düzey)  Acil Servis olup, deneyimli ve uzman kadrosu ile acil durumlarda oluşan sorunlar için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış olan Acil Serviste, 13 yataklı hasta izleme olanağı bulunmakta, hastaların ilk tedavi ve gözlemleri burada yapılmaktadır. Bunun dışında  aynı anda 2 hastaya her türlü müdahalenin yapılabileceği bir CPR odası bulunmaktadır. Acil serviste her türlü tahlil ve radyolojik tetkik, 24 saat boyunca yapılmaktadır. Aynı zamanda acil servisimiz; 7 gün 24 saat her türlü kalp krizi vakasına müdahale edebilecek anjiyo ekipmanına sahiptir.

 Acil Servis birimlerimizdeki ekip tarafından değerlendirilen hastalarımız ilgili tetkikleri yapıldıktan ve sonuçları değerlendirildikten sonra gerekli görüldüğü takdirde ilgili tıbbi bölüme sevk edilmektedir.

Acil servis içinde, müdahale odaları, çocuk hasta muayene odası, gözlem yatakları, kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) odası, direkt röntgen odası bulunmaktadır. Müdahale odalarının tümü aynı teknik donanımda olup her türlü vakaya müdahale edebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Acil servisteki  müdahale odasında defibrilatör, solunum destek cihazları, hasta başı monitörleri bulunmaktadır.

 24 saat uzman doktorlarımız tarafından manyetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi (BT), ultrason (USG) tetkikleri yapılabilmektedir. Ayrıca günün her saatinde ihtiyaç halinde anjio ve katater laboratuvarı ve yoğun bakım üniteleri ile her türlü vakaya anında müdahale edebilecek şekilde hizmet verilmektedir.

Anjio ve katater laboratuvarı ve ameliyathane acil servis ile fiziki bağlantılı olup hastaların transport süresi kısaltılmakta, böylece acil müdahale durumlarında zaman kaybedilmemektedir.

 

Acil servisimize başvuran hastalarımızda, kalp-solunum durması veya yeniden canlandırma ihtiyacı yoksa öncelikle triaj hemşiresi tarafından değerlendirilmekte, hayati bulguları kayıt altına alınmakta, acil ve triaj hekimi tarafından değerlendirilip yapılması gereken ilk müdahale yapılmakta, daha sonra ilgili branş hekimi tarafından hastanın muayene edilmesi sağlanarak ileri inceleme ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.